We help to create a planet as beautiful as our fashion, for everybody to share.
EVERYONE CAN “Help to help”

help 2 help

EVERYONE CAN Help to help je program udržateľnosti značky Calliope. Tu nájdete informácie o tom, čo všetko robíme a čo sa zaväzujeme urobiť, aby sme smerovali k nášmu poslaniu vytvoriť lepší, prírodnejší a ľudskejší svet. Konať však nestačí: chceme inšpirovať aj vás, aby ste konali. Odvždy navrhujeme a tvoríme oblečenie, pretože pevne veríme, že o krásu sa treba deliť. Prostredníctvom help to help sa snažíme deliť aj o náš záväzok, a to v rámci štyroch hlavných oblastí: materiály, starostlivosť o odevy, životné prostredie a ľudia.

Náš program Everyone can help to help je súčasťou stratégie udržateľnosti skupiny Teddy.

Skupina Teddy rastie smerom k obchodnému modelu, ktorý pretrvá do budúcnosti. Vyvíjame sa, aby sme do nášho spôsobu podnikania integrovali stále pevnejšie zásady udržateľnosti, zaistili efektívne riadenie, ochranu životného prostredia a posilnili postavenie ľudí vo firme ako aj mimo nej.
Zistiť viac

NÁŠ MANIFEST

Pozri, čo sa deje s naším svetom.
Možno si myslíš, že planétu viac nikto nezachráni.
Že nikto viac chod vecí nezmení.
Pravdupovediac to zvládne každý.
Každý môže zmeniť drobný zvyk, vytýčiť si skromný cieľ, skúsiť robiť niečo trochu inak.
Ale postačí to?
Áno, ak sa budeme snažiť všetci a nemyslieť si, že sme príliš malí na to, aby sme čokoľvek zmenili. Pretože starať sa o planétu a jej obyvateľov je hrdinská a veľkolepá misia, ktorú môžu splniť iba bežní ľudia, ako sme my.
Vždy sme verili, že móda patrí všetkým. Rovnako si myslíme, že nezáleží na tom, kto ste či odkiaľ pochádzate: vždy môžete veci zmeniť, pokiaľ nie ste sami.
Nečakajme na hrdinu, ktorý nás všetkých zachráni.
Začnime pracovať na tom, na čom skutočne záleží.
Teraz a spoločne.
Pridaj sa k nám. Lebo každý na to má.
Everyone Can.

Materiali Materiali

MATERIÁLY

VYBERÁME ZÁKLADNÉ SUROVINY,
KTORÉ SÚ ČORAZ UDRŽATEĽNEJŠIE

Naša predstava o svete vychádza zo surovín. Preto upredňostňujeme certifikované materiály a čoraz častejšie vyberáme bio bavlnu pestovanú bez použitia umelých pesticídov a hnojív, čím šetríme až 91 % vody, ktorá je jedným z našich najcennejších zdrojov. Nepoužívame perie, ani vlnu a snažíme sa dodržiavať 5 slobôd pre welfare zvierat tak, že sa vždy uistíme, že koža nepochádza z masívneho chovu, čím sa predchádza negatívnym vplyvom na lesy. Záleží nám na bezpečnosti tých najzraniteľnejších: 100 % detských odevov sa testuje, aby sa zistila prípadná prítomnosť škodlivých chemických látok.
Štítkom Everyone can Help sa označia odevy vyrobené pomocou udržateľnejších certifikovaných materiálov a procesov. Výrobok má štítok Everyone can Help to help, len ak obsahuje určité prahové hodnoty certifikovaného udržateľnejšieho materiálu pre súlad s danými normami „Pri kontrole certifikovaných materiálov nás každý deň sprevádza náš tím pre udržateľnosť, s ktorým neustále spolupracujeme.“
Naším cieľom je vytvoriť kolekciu s obsahom minimálne 30 % udržateľnejších tkanín do roku 2025.
Vytvorili sme tiež bezodpadovú kolekciu „Zero waste“ koncipovanú už vo fáze návrhu pri plánovaní vzorov, aby sme využili všetku látku, ktorú majú krajčírky k dispozícii, a zabránili tak plytvaniu vzácnym materiálom.


Objavte našu kolekciu Zero Waste

MATERIÁLY

VYBERÁME ZÁKLADNÉ SUROVINY,
KTORÉ SÚ ČORAZ UDRŽATEĽNEJŠIE

Naša predstava o svete vychádza zo surovín. Preto upredňostňujeme certifikované materiály a čoraz častejšie vyberáme bio bavlnu pestovanú bez použitia umelých pesticídov a hnojív, čím šetríme až 91 % vody, ktorá je jedným z našich najcennejších zdrojov. Nepoužívame perie, ani vlnu a snažíme sa dodržiavať 5 slobôd pre welfare zvierat tak, že sa vždy uistíme, že koža nepochádza z masívneho chovu, čím sa predchádza negatívnym vplyvom na lesy. Záleží nám na bezpečnosti tých najzraniteľnejších: 100 % detských odevov sa testuje, aby sa zistila prípadná prítomnosť škodlivých chemických látok.
Štítkom Everyone can Help sa označia odevy vyrobené pomocou udržateľnejších certifikovaných materiálov a procesov. Výrobok má štítok Everyone can Help to help, len ak obsahuje určité prahové hodnoty certifikovaného udržateľnejšieho materiálu pre súlad s danými normami „Pri kontrole certifikovaných materiálov nás každý deň sprevádza náš tím pre udržateľnosť, s ktorým neustále spolupracujeme.“
Naším cieľom je vytvoriť kolekciu s obsahom minimálne 30 % udržateľnejších tkanín do roku 2025.
Vytvorili sme tiež bezodpadovú kolekciu „Zero waste“ koncipovanú už vo fáze návrhu pri plánovaní vzorov, aby sme využili všetku látku, ktorú majú krajčírky k dispozícii, a zabránili tak plytvaniu vzácnym materiálom.


Objavte našu kolekciu Zero Waste

STAROSTLIVOSŤ O ODEVY

Group 3

RADY, AKO SA STARAŤ
O NAŠE ODEVY A NAŠU PLANÉTU

Zopár jednoduchých rád, ktoré nám pomôžu zredukovať vplyv na životné prostredie v oblasti úspory energie a spotreby vody. 1. Uprednostňujte pracie režimy eko, ktoré spotrebúvajú menej vody a perú pri nižších teplotách, aj keď majú dlhší čas trvania. 2. Vždy, keď je to možné, si zvoľte pranie studenou vodou (~ 30° C) a režim pre jemné materiály. 3. Používajte ekologické pracie prostriedky s tenzidmi prírodného pôvodu: neškodia životnému prostrediu, nehromadia sa v prírode a nemajú toxické účinky na vody. 4. Nedovoľte, aby sa kusy oblečenia, ktoré už nechcete nosiť, dostali na smetisko: môžete ich vymieňať, predávať, darovať alebo recyklovať a dať im tak možnosť nového života.

Cura dei capi

STAROSTLIVOSŤ O ODEVY

RADY, AKO SA STARAŤ
O NAŠE ODEVY A NAŠU PLANÉTU

Zopár jednoduchých rád, ktoré nám pomôžu zredukovať vplyv na životné prostredie v oblasti úspory energie a spotreby vody. 1. Uprednostňujte pracie režimy eko, ktoré spotrebúvajú menej vody a perú pri nižších teplotách, aj keď majú dlhší čas trvania. 2. Vždy, keď je to možné, si zvoľte pranie studenou vodou (~ 30° C) a režim pre jemné materiály. 3. Používajte ekologické pracie prostriedky s tenzidmi prírodného pôvodu: neškodia životnému prostrediu, nehromadia sa v prírode a nemajú toxické účinky na vody. 4. Nedovoľte, aby sa kusy oblečenia, ktoré už nechcete nosiť, dostali na smetisko: môžete ich vymieňať, predávať, darovať alebo recyklovať a dať im tak možnosť nového života.

Ambiente

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

DOHLIADAME NA VPLYV
NAŠICH VÝROBNÝCH POSTUPOV

Zapojili sme sa do programu Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje zodpovedné riadenie chemických látok pozdĺž celého výrobného reťazca. Okrem toho sa snažíme chrániť životné prostredie aj mnohými doplnkovými rozhodnutiami: od 100 % recyklovateľných vešiakov až po nákupné tašky a visačky z recyklovaného papiera s certifikátom FSC, a voľbou tých najudržateľnejších dodávateľov pre všetok nábytok, ktorý je vždy modulárny pre jednoduché opätovné použitie. Pri projektovaní našich obchodov uplatňujeme princípy udržateľnosti: počnúc od technického osvetlenia pomocou LED, ktorým sa šetrí energia, cez používanie dreva maľovaného len vodouriediteľnými farbami, až po výber najudržateľnejších dodávateľov celého zariadenia, vždy modulárneho, aby sa dalo opakovane využívať.
Smerujeme k znižovaniu priamych a nepriamych emisií.
Do roku 2022 budú naše priame predajne zásobované energiou z obnoviteľných zdrojov, čím prispejeme k zníženiu emisií, a tiež smerujeme k stabilizácii emisií v horizonte 10 rokov a pripájame sa k medzinárodnej iniciatíve vedecky podložených cieľov, ktoré sa vyznačujú konkrétnymi programami založenými na vedeckých výpočtoch.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

DOHLIADAME NA VPLYV
NAŠICH VÝROBNÝCH POSTUPOV

Zapojili sme sa do programu Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje zodpovedné riadenie chemických látok pozdĺž celého výrobného reťazca. Okrem toho sa snažíme chrániť životné prostredie aj mnohými doplnkovými rozhodnutiami: od 100 % recyklovateľných vešiakov až po nákupné tašky a visačky z recyklovaného papiera s certifikátom FSC, a voľbou tých najudržateľnejších dodávateľov pre všetok nábytok, ktorý je vždy modulárny pre jednoduché opätovné použitie. Pri projektovaní našich obchodov uplatňujeme princípy udržateľnosti: počnúc od technického osvetlenia pomocou LED, ktorým sa šetrí energia, cez používanie dreva maľovaného len vodouriediteľnými farbami, až po výber najudržateľnejších dodávateľov celého zariadenia, vždy modulárneho, aby sa dalo opakovane využívať.
Smerujeme k znižovaniu priamych a nepriamych emisií.
Do roku 2022 budú naše priame predajne zásobované energiou z obnoviteľných zdrojov, čím prispejeme k zníženiu emisií, a tiež smerujeme k stabilizácii emisií v horizonte 10 rokov a pripájame sa k medzinárodnej iniciatíve vedecky podložených cieľov, ktoré sa vyznačujú konkrétnymi programami založenými na vedeckých výpočtoch.

ĽUDIA

CHRÁNIME NAŠICH DODÁVATEĽOV
A POMÁHAME TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ

Nevidíme klientov a dodávateľov: vidíme ľudí, s ktorými treba zaobchádzať so starostlivosťou a úctou. Starostlivo vyberáme všetkých prevádzkovateľov nášho dodávateľského reťazca a systematicky kontrolujeme, ako dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti pracovného prostredia a ochrany práv pracovníkov. Náš dodávateľský reťazec sa riadi kódexom správania vytvoreným na základe medzinárodných noriem (viac informácií).
A nezastavíme sa tu: tým, že darujeme časť našich ziskov nadácii Gigi Tadei – ktorú zriadil náš zakladateľ Vittorio Tadei a venoval pamiatke svojho syna – pomáhame mladým a najzraniteľnejším prostredníctvom podpory v oblasti vzdelávania a solidarity v Taliansku a po celom svete.

Zistite viac o našom úsilí na stránke fondazionegigitadei.com

Persone

ĽUDIA

CHRÁNIME NAŠICH DODÁVATEĽOV
A POMÁHAME TÝM, KTORÍ TO POTREBUJÚ

Nevidíme klientov a dodávateľov: vidíme ľudí, s ktorými treba zaobchádzať so starostlivosťou a úctou. Starostlivo vyberáme všetkých prevádzkovateľov nášho dodávateľského reťazca a systematicky kontrolujeme, ako dodržiavajú medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti pracovného prostredia a ochrany práv pracovníkov. Náš dodávateľský reťazec sa riadi kódexom správania vytvoreným na základe medzinárodných noriem (viac informácií).
A nezastavíme sa tu: tým, že darujeme časť našich ziskov nadácii Gigi Tadei – ktorú zriadil náš zakladateľ Vittorio Tadei a venoval pamiatke svojho syna – pomáhame mladým a najzraniteľnejším prostredníctvom podpory v oblasti vzdelávania a solidarity v Taliansku a po celom svete.

Zistite viac o našom úsilí na stránke fondazionegigitadei.com

Sostenibilità

ZERO WASTE DESIGN CAPSULE COLLECTION

Denim Denim
Denim Denim
Denim