We help to create a planet as beautiful as our fashion, for everybody to share.
EVERYONE CAN Help to help

help 2 help

Help to help е програмата за устойчивост на Calliope. Тук е всичко, което правим, и което се ангажираме да направим, за да следваме стремежа си към един по-добър, по-натурален и по-човешки свят. Но само действия не са достатъчни: бихме искали да те вдъхновим ти също да направиш нещо. От самото начало проектираме и създаваме дрехи, защото силно вярваме, че красотата трябва да се споделя. С help to help желаем да споделим и ангажимента си в четири големи тематични области: материали, грижа за дрехите, околна среда и хора.
Нашата програма Everyone can help to help е част от пътя към устойчивост на нашата група, Gruppo Teddy.

Gruppo Teddy е поела по пътя на растежа, за да се превърне в един бизнес модел, ориентиран към бъдещето. Ние се променяме, за да прилагаме все по-солидни принципи на устойчивост в нашия начин на работа и да гарантираме пълноценно управление, опазване на околната среда и оценяване на хората в компанията и извън нея.

НАШИЯТ МАНИФЕСТ

Виж какво се случва с нашия свят.
Може би мислиш, че никой не може да го спаси.
Че никой не може да промени нещата.
Всъщност всеки може да го направи.
Всеки може да промени един дребен навик, да се ангажира с една малка цел, да се опита да направи нещо по малко по-различен начин.
Това достатъчно ли е?
Да, ако всички изпълним нашата роля и не мислим, че сме твърде малки, за да допринесем за промяната. Защото грижата за планетата и тези, които я обитават, е героична и паметна мисия, която може да бъде изпълнена само от нормални хора, каквито сме ние.
Винаги сме вярвали, че модата трябва да принадлежи на всички. По същия начин смятаме, че няма значение кой си или откъде си – винаги можеш да промениш нещата, при условие че не си сам.
Няма да чакаме героят, който ще спаси всички нас.
Ще започнем да работим върху това, което наистина има значение.
Сега, заедно.
Присъедини се към нас. Защото всеки може да го направи.
Everyone Can.

Materiali Materiali

МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАМЕ СУРОВИНИ
ВСЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Концепцията ни за света тръгва от материите. Ето защо отдаваме предпочитание на сертифицираните материали и все по-често избираме органичен памук, отгледан без пестициди и изкуствени торове, с икономия на 91% от водата - едно от най-ценните блага на планетата. Не използваме нито пух, нито вълна и се ангажираме да спазваме 5-те свободи на хуманно отношение към животните, като се уверяваме, че кожите не са получени от масови животновъдни стопанства, за да се избегне негативното влияние върху горите. Приемаме присърце безопасността на най-уязвимите: 100% от детското облекло е тествано, за да се гарантира, че не съдържа потенциално вредни химически вещества.
Чрез използването на етикета Everyone can Help to help се идентифицират артикули, произведени с материали и процеси, сертифицирани като по-устойчиви. Един продукт носи етикета Everyone can Help to help само ако съдържа определен минимум от сертифициран по-устойчив материал с цел оценка на съответствието с определени стандарти: „Нашият екип за устойчивост, с когото работим непрекъснато, ни придружава всеки ден при контрола на сертифицираните материали“.
Нашата цел е до 2025 г. да създадем колекция, съставена от поне 30% по-устойчиви тъкани.
Освен това създадохме и колекцията Zero waste, замислена още във фазата на проектиране и дизайна на кройките, за да използваме всичкия плат, с който разполагат шивачките, и по този начин да избегнем разхищението на ценен материал.


Открий нашата колекция Zero Waste

МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАМЕ СУРОВИНИ
ВСЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Концепцията ни за света тръгва от материите. Ето защо отдаваме предпочитание на сертифицираните материали и все по-често избираме органичен памук, отгледан без пестициди и изкуствени торове, с икономия на 91% от водата - едно от най-ценните блага на планетата. Не използваме нито пух, нито вълна и се ангажираме да спазваме 5-те свободи на хуманно отношение към животните, като се уверяваме, че кожите не са получени от масови животновъдни стопанства, за да се избегне негативното влияние върху горите. Приемаме присърце безопасността на най-уязвимите: 100% от детското облекло е тествано, за да се гарантира, че не съдържа потенциално вредни химически вещества.
Чрез използването на етикета Everyone can Help to help се идентифицират артикули, произведени с материали и процеси, сертифицирани като по-устойчиви. Един продукт носи етикета Everyone can Help to help само ако съдържа определен минимум от сертифициран по-устойчив материал с цел оценка на съответствието с определени стандарти: „Нашият екип за устойчивост, с когото работим непрекъснато, ни придружава всеки ден при контрола на сертифицираните материали“.
Нашата цел е до 2025 г. да създадем колекция, съставена от поне 30% по-устойчиви тъкани.
Освен това създадохме и колекцията Zero waste, замислена още във фазата на проектиране и дизайна на кройките, за да използваме всичкия плат, с който разполагат шивачките, и по този начин да избегнем разхищението на ценен материал.


Открий нашата колекция Zero Waste

ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ

Group 3

СЪВЕТИ ЗА ДОБРА ПОДДРЪЖКА
НАШИТЕ ДРЕХИ И НАШАТА ПЛАНЕТА

Няколко прости съвета, които да ни помогнат да намалим влиянието върху околната среда по отношение на енергия и потребление на вода. 1. Избирай екологичен режим на пране, при което се използва по-малко количество вода на по-ниска температура, въпреки че може да е с по-голяма продължителност. 2. Всеки път, когато е възможно, избирай студена вода (~ 30°c) и цикъл за деликатно пране. 3. Използвай екологични перилни препарати с повърхностноактивни вещества с растителен проихзод: не са вредни за околната среда, не се натрупват в природата и нямат токсични ефекти във водите. 4. Не позволявай дрехите, които вече не желаеш да носиш, да отидат на сметището: можеш да ги размениш, препродадеш, дариш или рециклираш, за да им дадеш нов живот.

Cura dei capi

ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ

СЪВЕТИ ЗА ДОБРА ПОДДРЪЖКА
НАШИТЕ ДРЕХИ И НАШАТА ПЛАНЕТА

Няколко прости съвета, които да ни помогнат да намалим влиянието върху околната среда по отношение на енергия и потребление на вода. 1. Избирай екологичен режим на пране, при което се използва по-малко количество вода на по-ниска температура, въпреки че може да е с по-голяма продължителност. 2. Всеки път, когато е възможно, избирай студена вода (~ 30°c) и цикъл за деликатно пране. 3. Използвай екологични перилни препарати с повърхностноактивни вещества с растителен проихзод: не са вредни за околната среда, не се натрупват в природата и нямат токсични ефекти във водите. 4. Не позволявай дрехите, които вече не желаеш да носиш, да отидат на сметището: можеш да ги размениш, препродадеш, дариш или рециклираш, за да им дадеш нов живот.

Ambiente

ОКОЛНА СРЕДА

КОНТРОЛИРАМЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НИ ПРОЦЕСИ

Присъединихме се към програмата Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), която гарантира отговорно управление на химическите вещества по цялата верига за доставки. В допълнение се опитваме да опазваме околната среда чрез различни малки решения: от 100% рециклируеми закачалки до торбички за пазаруване и етикети, изработени от рециклирана хартия със сертификат FS от най-устойчивите доставчици, както и мебели, които винаги са модулни, за да улеснят повторната употреба. При проектиране на всички наши магазини прилагаме принципите на устойчивост: от осветителната система със светодиоди за оптимизиране на енергийното потребление, до употребата на дърво, боядисано само с водноразтворими бои, до избора на най-устойчивите доставчици за цялото обзавеждане, което винаги е модулно, за да може по-лесно да се използва повторно.
Поемаме по пътя към намаляване на преките и непреките емисии.
До 2022 г. нашите директни магазини ще бъдат захранвани с енергия от възобновяеми източници, като по този начин ще допринесем за намаляване на емисиите. Освен това тръгваме по път, който след 10 години ще ни отведе до стабилизиране на емисиите, като се присъединяваме към международната научна инициатива за научно обосновани цели Science Based Target с конкретни програми, базирани на научни изчисления.

ОКОЛНА СРЕДА

КОНТРОЛИРАМЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НИ ПРОЦЕСИ

Присъединихме се към програмата Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), която гарантира отговорно управление на химическите вещества по цялата верига за доставки. В допълнение се опитваме да опазваме околната среда чрез различни малки решения: от 100% рециклируеми закачалки до торбички за пазаруване и етикети, изработени от рециклирана хартия със сертификат FS от най-устойчивите доставчици, както и мебели, които винаги са модулни, за да улеснят повторната употреба. При проектиране на всички наши магазини прилагаме принципите на устойчивост: от осветителната система със светодиоди за оптимизиране на енергийното потребление, до употребата на дърво, боядисано само с водноразтворими бои, до избора на най-устойчивите доставчици за цялото обзавеждане, което винаги е модулно, за да може по-лесно да се използва повторно.
Поемаме по пътя към намаляване на преките и непреките емисии.
До 2022 г. нашите директни магазини ще бъдат захранвани с енергия от възобновяеми източници, като по този начин ще допринесем за намаляване на емисиите. Освен това тръгваме по път, който след 10 години ще ни отведе до стабилизиране на емисиите, като се присъединяваме към международната научна инициатива за научно обосновани цели Science Based Target с конкретни програми, базирани на научни изчисления.

ХОРА

ЗАЩИТАВАМЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ СИ
И ПОМАГАМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА В НУЖДА

Ние не виждаме клиенти и доставчици: виждаме хора, към които трябва да се отнасяме внимателно и с уважение. Много внимателно избираме всички оператори от веригата ни за доставки и системно контролираме дали спазват международните стандарти за безопасност и здраве при работа и за защита на правата на работещите. И не спираме дотук: предоставяме част от печалбата си на Фондация Gigi Tadei – учредена от нашия основател Виторио Тадей в памет на сина му – помагаме на младите и на хората в неравностойно положение чрез подкрепа за образователни дейности и солидарност в Италия и по целия свят.

Повече информация за ангажимента ни ще намериш на fondazionegigitadei.com

Persone

ХОРА

ЗАЩИТАВАМЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ СИ
И ПОМАГАМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА В НУЖДА

Ние не виждаме клиенти и доставчици: виждаме хора, към които трябва да се отнасяме внимателно и с уважение. Много внимателно избираме всички оператори от веригата ни за доставки и системно контролираме дали спазват международните стандарти за безопасност и здраве при работа и за защита на правата на работещите. И не спираме дотук: предоставяме част от печалбата си на Фондация Gigi Tadei – учредена от нашия основател Виторио Тадей в памет на сина му – помагаме на младите и на хората в неравностойно положение чрез подкрепа за образователни дейности и солидарност в Италия и по целия свят.

Повече информация за ангажимента ни ще намериш на fondazionegigitadei.com

Sostenibilità