We help to create a planet as beautiful as our fashion, for everybody to share.
Would you help to help?

help 2 help

Help to help е програмата за устойчивост на Calliope. Тук е всичко, което правим, и което се ангажираме да направим, за да следваме стремежа си към един по-добър, по-натурален и по-човешки свят. Но само действия не са достатъчни: бихме искали да те вдъхновим ти също да направиш нещо. От самото начало проектираме и създаваме дрехи, защото силно вярваме, че красотата трябва да се споделя. С help to help желаем да споделим и ангажимента си в четири големи тематични области: материали, грижа за дрехите, околна среда и хора.

SUSTAINABILITYPROGRAM
Program Sustainability

На етикетите ни ще намериш цвета на темата, в която попада дрехата, която купуваш, за да ти помогнем да правиш все по-отговорен избор.

Materiali Materiali

МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАМЕ СУРОВИНИ
ВСЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Концепцията ни за света тръгва от материите. Ето защо отдаваме предпочитание на сертифицираните материали и все по-често избираме органичен памук, отгледан без пестициди и изкуствени торове, с икономия на 91% от водата - едно от най-ценните блага на планетата. Не използваме нито пух, нито вълна и се ангажираме да спазваме 5-те свободи на хуманно отношение към животните, като се уверяваме, че кожите не са получени от масови животновъдни стопанства, за да се избегне негативното влияние върху горите. Приемаме присърце безопасността на най-уязвимите: 100% от детското облекло е тествано, за да се гарантира, че не съдържа потенциално вредни химически вещества.

МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАМЕ СУРОВИНИ
ВСЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

Концепцията ни за света тръгва от материите. Ето защо отдаваме предпочитание на сертифицираните материали и все по-често избираме органичен памук, отгледан без пестициди и изкуствени торове, с икономия на 91% от водата - едно от най-ценните блага на планетата. Не използваме нито пух, нито вълна и се ангажираме да спазваме 5-те свободи на хуманно отношение към животните, като се уверяваме, че кожите не са получени от масови животновъдни стопанства, за да се избегне негативното влияние върху горите. Приемаме присърце безопасността на най-уязвимите: 100% от детското облекло е тествано, за да се гарантира, че не съдържа потенциално вредни химически вещества.

ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ

Group 3

СЪВЕТИ ЗА ДОБРА ПОДДРЪЖКА
НАШИТЕ ДРЕХИ И НАШАТА ПЛАНЕТА

Няколко прости съвета, които да ни помогнат да намалим влиянието върху околната среда по отношение на енергия и потребление на вода. 1. Избирай екологичен режим на пране, при което се използва по-малко количество вода на по-ниска температура, въпреки че може да е с по-голяма продължителност. 2. Всеки път, когато е възможно, избирай студена вода (~ 30°c) и цикъл за деликатно пране. 3. Използвай екологични перилни препарати с повърхностноактивни вещества с растителен проихзод: не са вредни за околната среда, не се натрупват в природата и нямат токсични ефекти във водите. 4. Не позволявай дрехите, които вече не желаеш да носиш, да отидат на сметището: можеш да ги размениш, препродадеш, дариш или рециклираш, за да им дадеш нов живот.

Cura dei capi

ГРИЖА ЗА ДРЕХИТЕ

СЪВЕТИ ЗА ДОБРА ПОДДРЪЖКА
НАШИТЕ ДРЕХИ И НАШАТА ПЛАНЕТА

Няколко прости съвета, които да ни помогнат да намалим влиянието върху околната среда по отношение на енергия и потребление на вода. 1. Избирай екологичен режим на пране, при което се използва по-малко количество вода на по-ниска температура, въпреки че може да е с по-голяма продължителност. 2. Всеки път, когато е възможно, избирай студена вода (~ 30°c) и цикъл за деликатно пране. 3. Използвай екологични перилни препарати с повърхностноактивни вещества с растителен проихзод: не са вредни за околната среда, не се натрупват в природата и нямат токсични ефекти във водите. 4. Не позволявай дрехите, които вече не желаеш да носиш, да отидат на сметището: можеш да ги размениш, препродадеш, дариш или рециклираш, за да им дадеш нов живот.

Ambiente

ОКОЛНА СРЕДА

КОНТРОЛИРАМЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НИ ПРОЦЕСИ

Присъединихме се към програмата Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), която гарантира отговорно управление на химическите вещества по цялата верига за доставки. В допълнение се опитваме да опазим околната среда с множество дребни избори: от 100% рециклируеми закачалки до чанти за пазаруване от рециклирана хартия, сертифицирана FSC. При проектиране на всички наши магазини прилагаме принципите на устойчивост: от осветителната система със светодиоди за оптимизиране на енергийното потребление, до употребата на дърво, боядисано само с водноразтворими бои, до избора на най-устойчивите доставчици за цялото обзавеждане, което винаги е модулно, за да може по-лесно да се използва повторно.

ОКОЛНА СРЕДА

КОНТРОЛИРАМЕ ВЛИЯНИЕТО НА
ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НИ ПРОЦЕСИ

Присъединихме се към програмата Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC), която гарантира отговорно управление на химическите вещества по цялата верига за доставки. В допълнение се опитваме да опазим околната среда с множество дребни избори: от 100% рециклируеми закачалки до чанти за пазаруване от рециклирана хартия, сертифицирана FSC. При проектиране на всички наши магазини прилагаме принципите на устойчивост: от осветителната система със светодиоди за оптимизиране на енергийното потребление, до употребата на дърво, боядисано само с водноразтворими бои, до избора на най-устойчивите доставчици за цялото обзавеждане, което винаги е модулно, за да може по-лесно да се използва повторно.

ХОРА

ЗАЩИТАВАМЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ СИ
И ПОМАГАМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА В НУЖДА

Ние не виждаме клиенти и доставчици: виждаме хора, към които трябва да се отнасяме внимателно и с уважение. Много внимателно избираме всички оператори от веригата ни за доставки и системно контролираме дали спазват международните стандарти за безопасност и здраве при работа и за защита на правата на работещите. И не спираме дотук: предоставяме част от печалбата си на Фондация Gigi Tadei – учредена от нашия основател Виторио Тадей в памет на сина му – помагаме на младите и на хората в неравностойно положение чрез подкрепа за образователни дейности и солидарност в Италия и по целия свят.

Повече информация за ангажимента ни ще намериш на fondazionegigitadei.com

Persone

ХОРА

ЗАЩИТАВАМЕ ДОСТАВЧИЦИТЕ СИ
И ПОМАГАМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА В НУЖДА

Ние не виждаме клиенти и доставчици: виждаме хора, към които трябва да се отнасяме внимателно и с уважение. Много внимателно избираме всички оператори от веригата ни за доставки и системно контролираме дали спазват международните стандарти за безопасност и здраве при работа и за защита на правата на работещите. И не спираме дотук: предоставяме част от печалбата си на Фондация Gigi Tadei – учредена от нашия основател Виторио Тадей в памет на сина му – помагаме на младите и на хората в неравностойно положение чрез подкрепа за образователни дейности и солидарност в Италия и по целия свят.

Повече информация за ангажимента ни ще намериш на fondazionegigitadei.com

Sostenibilità